amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານປາກທວາຍ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານປາກທວາຍ, ເມືອງທ່າພະບາດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານປາກທວາຍ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 104 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ກອງ​ຄໍາ ບຸນ​ຍາ​ວົງ 3 145
ທ. ຄໍາ​ສົນ ສົມບັດ 1.28 45
ທ. ນ້ອຍ ສິລິ​ກັນຍາ 2.4 130
ນ. ວັນທາ ສຸຂະວົງ​ແສງ 3 150
ທ. ຄຳສິງ 3 160
ທ. ຄໍາ​ແພງ ຂຸນ​ນະ​ວົງ 2 100
ນ. ຄໍາ​ຜຸຍ ສິີງວິ​ໄລ 0.64 15
ນ. ຕາ​ນ ວົງ​ສະຫວັນ 4.17 220
ທ. ຄໍາ​ຟອງ ວິ​ນາ​ວົງ​ສໍ 3 155
ນ. ພອນ​ທິບ ​ເພັງສະຫວັດ 6 370