ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜູ້ປະກອບການ (ທັງຫມົດມີ 17 ກຸ່ມ)

ຊື່ກຸ່ມ ປະເພດ ເມືອງ ແຂວງ ທີ່ຢູ່ ແລະ ເບີຕິດຕໍ່
ທິດາວັນ ກຸ່ມໂຮງສີ ບໍລິຄັນ ບໍລິຄຳໄຊ ນຸນສົມບູນ, ເບີໂທ 95039985
ບຸນນາກ ຮ້ານ-ບໍລິສັດກະສິກຳ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໜອງແຫ້ວ, ເບີໂທ 55999910
ວັນຫຽງ ກຸ່ມໂຮງສີ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ ປາກໍ, ເບີໂທ 55776941
ບຸນມີ ກຸ່ມໂຮງສີ ໄຊບົວທອງ ຄຳມ່ວນ ບ້ານສີວິໄລ, ເບີໂທ 95133344
ສີເມືອງ ກຸ່ມໂຮງສີ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ ນາສິງ, ເບີໂທ 55979382
ສົມສັກ ກຸ່ມໂຮງສີ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ ໄຮວັນ, ເບີໂທ 55320897, 55601922
ໃໝອິນ ກຸ່ມໂຮງສີ ຊຽງຮ່ອນ ໄຊຍະບູລີ ໃໝ່ນອງສັງ, ເບີໂທ 59688828
ທອງສະຫວັນ ຮ້ານ-ບໍລິສັດກະສິກຳ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນາໄຮ, ເບີໂທ 99999963
ຂັນເງິນ ກຸ່ມໂຮງສີ ປາກຊັນ ບໍລິຄຳໄຊ ພູນງາມ, ເບີໂທ 55169333
ຊວນ ກຸ່ມໂຮງສີ ປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດອນວາງໂພ, ເບີໂທ 9980 6163
ບຸນຫຽງ ກຸ່ມໂຮງສີ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດອນໜູນ, ເບີໂທ 29917778
ຊຽງພັນ ກຸ່ມໂຮງສີ ຊຽງຮ່ອນ ໄຊຍະບູລີ ນາສິງ, ເບີໂທ 22982630
ສົມພົງ ກຸ່ມໂຮງສີ ປາກຊັນ ບໍລິຄຳໄຊ ສົມສະຫວັດ, ເບີໂທ 52957679
ສຸທາດ ກຸ່ມໂຮງສີ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດອນໜູນ, ເບີໂທ 55520382
ມະໂນລາ ກຸ່ມໂຮງສີ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ ປາກຫາງ, ເບີໂທ 55400760