amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
Responsive image

ໂຄງການ ຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ ມອບລົດໄຖນາ ໃຫ້ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ຢູ່ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ.

ວັນທີ: 23/07/2020

ນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2020 ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ມອບລົດໄຖນາຈຳນວນ 07 ຄັນ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າລຸ້ນ ທັງໝົດ 07 ກຸ່ມຄື: ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າບ້ານ​ຈຸ້ມ, ​ບ້ານ​ແຈ້ງ, ບ້ານ​ໂພນ​ຄຳ, ​ບ້ານ​ນາ​ຄອງ, ບ້ານ​ປາກ​ຫາງ, ​ບ້າວນພະ​ທາວ ແລະ ບ້ານໜອງພົງ​ ຢູ່ ​ເມືອງ​ທຸ​ລະ​ຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ. ເຊິ່ງພິທີມອບຮັບໃນຄັ້ງເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ບຸນທັບ ວົງໄຊ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ທຸລະຄົມ, ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາໂຄງການຂັ້ນເມືອງ, ໃກ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບ-ຮັບ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຄະນະມະນີ ອິນໄພຍະລາດ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງວຽງຈັນ, ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນຳໂຄງການ ຜກສ ປະຈຳແຂວງ ແລະ ທ່ານ ພູທອນ ສິຣິພັນທອງ, ຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການ ຜກສ. ພ້ອມທັງມີຜູ້ປະສານງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈາກ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ-ເມືອງ ແລະ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນໃນແຕ່ລະບ້ານເຂັ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງໃນການມອບລົດໄຖນາໃຫ້ກຸ່ມຊາວກະສິກອນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດເມັດພັນທີ່ດີ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ຂອງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ, ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການນຳໃຊ້ແນວພັນພືດທີ່ດີ ແລະ ສາມາດສະໜອງເມັດພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ.