amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
Responsive image

ກອງປະຊຸມ ຄະນະຊີ້ນຳຄັ້ງທີ II ສຳລັບໂຄງການ ຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ວັນທີ: 16/02/2021

ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳ ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ II ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນ ວັນທີ 16 ກຸມພາ 2021, ທີ່ໂຮງແຮມ ອະມາຣິ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ ຮອງລັດຖມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ໃຫ້ກຽດເປັນຄະນະປະທ່ານຮ່ວມຄື:​ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ,  ທ່ານ ພູໂຂງ ບັນນະວົງ ຮອງເຈົ້າຄອງ ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ດາວເຮືອງ ນັນທະວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ທ່ານ ບຸນເສັງ ປະຖັມມະວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ. ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີ່ມາຈາກກົມວິຊາການຂອງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ພະແນກກະສີກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້້າເມືອງ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ຫ້ອງການອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ, ຕາງໜ້າຈາກສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ທີ່ປຶກສາຈາກຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ ລວມທັງໝົດ 140 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອສະຫລຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄງການໃນປີ 2020 ແລະ ຜ່ານບັນດາແຜນກິດຈະກໍາ ແລະ ງົບປະມານ ພ້ອມທັງສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ທິດທາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປີ 2021 ຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນສູງສຸດ. ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຜະລິກະສິກຳເປັນສິຄ້າໃນ 2 ປີ ຜ່ານມາ ແມ່ນເຫັນໄດ້ວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດເມັດພັນ ແລະ ກຸ່ມຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ສຳລັບ ເຂົ້າ, ພືດຜັກ ແລະ ສາລີ ໃນນັ້ນແມ່ນມີການສະໜັບສະໜຸນການຂຽນແຜນການລົງທຶນໃຫ້ບັນດາກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ກໍ່ມີກຸ່ມຈຳນວນໜື່ງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງການ ເປັນວັດຖຸອຸປະກອນ ເຄື່ອງມືກົນຈັກກະສິກຳໃນປີ 2020 ຜ່ານມານີ້ ແລະ ກໍ່ຍັງຈະສຶບຕໍ່ອະນຸມັດແຜນການລົງທຶນດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ອີກຫລາຍກຸ່ມໃນໄລຍະປະ 2021 ຫາ 2022 ນີ້.