amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
Responsive image

ໂຄງການ ຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ ມອບທຶນສົມທົບເປັນລົດໄຖນາ ຈຳນວນ 15 ຄັນ ໃຫ້ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ເມືອງໄຊທານີ ແລະ ເມືອງປາກງຶ່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ວັນທີ: 21/05/2021

ໃນວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2021, ໂຄງການ ຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ ມອບທຶນສົມທົບເປັນລົດໄຖນາ ຈຳນວນ 15 ຄັນ ໃຫ້ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ເມືອງໄຊທານີ ແລະ ເມືອງປາກງຶ່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນຂວາງ ຄຳບຸນເຮືອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໃນຄັ້ງນີ້ມີທ່ານຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າໂຄງການຂັ້້ນສູນກາງ, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຕາງໜ້າອຳນາດການປົກຄອງກຸ່ມໃນແຕ່ລະບ້ານ. ຈຸດປະສົງຂອງການມອບຮັບໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ ສະໜັບສະໜູນທືນສົມທົບມູນຄ່າ 16,000 ໂດລາ/ກຸ່ມ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ເພື່ອສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ຕາມາດຕະຖານການຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ ຫຼື GAP.