amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
Responsive image

ໂຄງການ ຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ ມອບທຶນສົມທົບເປັນກົນຈັກລົດໄຖນາ 10 ຄັນໃນ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ 10 ກຸ່ມ 2 ເມືອງຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ວັນທີ: 25/06/2021

ພິທີມອບຮັບດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2021 ນີ້ທີ່ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມມອບກົນຈັກດັ່ງກ່າວໂດຍ ທ່ານ ສົມຈິດ ຈັນທະວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ບຸດສະກອນ ອິນທະລັງສີ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ມີຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫົວໜ້າຂະແໜງການ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຈາກເມືອງຊຽງຮ່ອນ ແລະ ເມືອງພຽງເຂົ້າຮ່ວມ. ກົນຈັກທີ່ມອບປະກອບມີລົດໄຖຈໍານວນ 10 ຄັນ, ມູນຄ່າທັງໝົດ 2 ຕື້ 500 ລ້ານກີບ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ (LACP) ມູນຄ່າ 1 ຕື້ 600 ລ້ານກີບ ແລະ ທຶນສົມທົບຈາກກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າເມືອງຊຽງຮ່ອນ ໄດ້ 6 ຄັນ, ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າບ້ານດອນເຟືອງໄດ້ 2 ຄັນ, ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າບ້ານລັບ 2 ກຸ່ມ ໄດ້ 2 ຄັນ, ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າບ້ານດອນຕັນ 2 ກຸ່ມ ໄດ້ 2 ຄັນ, ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າບ້ານນາໂສມໄດ້ 3 ຄັນ ແລະ ກຸ່ມຜະລິດເມັດພັນເຂົ້າບ້ານນາໂສມ ເມືອງພຽງ 1 ກຸ່ມ ໄດ້ 1 ຄັນ.