amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
Responsive image

ພິທີເຊັນສັນຍາການມອບທຶນສະໜັບສະໜຸນ ໃຫ້ແກ່ໂຮງສີເຂົ້າບຸນຮຽງ

ວັນທີ: 22/03/2022

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 22 ມີນາ 2022, ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການຂັ້ນສູນກາງໄດ້ຈັດ ພິທີເຊັນສັນຍາການມອບທຶນສະໜັບສະໜຸນ ຈາກ ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢຸ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດກະສິກຳ ລະຫວ່າງ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ແລະ ໂຮງສີເຂົ້າບຸນຮຽງ, ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າ,​ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃຫ້ການກຽດເປັນປະທານ ແລະ ຮ່ວມລົງນາໃນພິທີເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ແລະ ທ່ານ ນາງ ບຸນຮຽງ ພົມມີໄຊ, ປະທານໂຮງສີບຸນຮຽງ. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫລາຍກວ່າ 35 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກຕາງໜ້າຂອງ ກົມ ແລະ ສະຖາບັນ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ຮອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມຄະນະປະສານງານ, ຄະນະປະສານງານໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ປະທານອົງການພັດທະນາເນີເທີແລນປະຈຳລາວພ້ອມຄະນະ.

ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໃນທີ່ປະຊຸມວ່າ: ການສະໜັບສະໜູນທຶນມີຈຸດປະ ສົງເພື່ອນຳໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນການຍົກລະດັບປະສິດທິພາບທາງດ້ານການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈ ຂອງໂຄງການ ກໍ່ແມ່ນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ຊາວກະສິກອນທີ່ໄດ້ນອນຢູ່ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງ ຂອງໂຄງການທີ່ເປັນຄູ່ສັນຍາກັບຜູ້ປະກອບການ. ໃຫ້ທາງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະ   ໜັບສະໜູນໃນຄັ້ງນີ້ ຈົ່ງສຶບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອພັດທະນາ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການຜະລິດ ເປັນສິນຄ້າ ໂດຍການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມປະຊົນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ແລະ ມີການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ການນຳໃຊ້ທຶນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຖືກເປົ້າຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນສັນຍາດັ່ງກ່າວ. ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຢາກຮຽນຮ້ອງນຳຜູ້ປະກອບການກໍ່ຄືການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປຸກລະດົມສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສີນຄ້າ ໂດຍການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ຊາວກະ ສິກອນ ທີ່ຜະລິດອອກມາແລ້ວຈະມີຕະຫຼາດຮອງຮັບ, ຈະມີຜູ້ຊື້ດ້ວຍລາຄາທີ່ສູງ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກໍ່ແມ່ນບົດບາດໂດຍກົງ ແລະ ສຳຄັນ ທັງເປັນຫົວຈັກ ຂັບເຄື່ອນ ຂະບວນການ ໃນການຜະລິດ ເປັນສີນຄ້າ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການຮ່ວມມື ຈາກພາກເອກະຊົນ ກໍ່ຄື ຜູ້ປະກອບການ ໃນການ ຮ່ວມມື ແລະ ເອົາໃສ່ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ການຜະລິດ ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບໂຄງການ ເພື່ອພັດທະນາຂະບວນການຜະລິດ ຂອງພວກເຮົາກ້າວໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສີນຄ້າ, ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງຕະຫຼອດໄປ.

ສຳລັບເປົ້າໝາຍການລົງທຶນຂອງ ໂຮງສີບຸນຮຽງຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບທືນສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການແມ່ນຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການຊື້ເຄື່ອງຈັກໂຮງສີໃໝ່ມາປ່ຽນແທນ ເຄື່ອງເກົ່າທີ່ເຫັນວ່າຫຼ້າສະໄໝແລ້ວ, ເຮັດວຽກສົ່ງເສີມກຸ່ມ ຜະລິດໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າເປືອກໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ ເພື່ອປ້ອນໃຫ້ໂຮງສີພ້ອມທັງມີການສະໜອງແນວພັນ, ຝຸ່ນ-ປຸ໋ຍໃຫ້ກຸ່ມ ຜະລິດ, ຝຶກອົບຮົບຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດໂຮງສີ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງໂຮງສີ ແລະ ພະນັກງານ, ໂດຍສະເພາະດ້ານການບັນຊີ, ການຄຸ້ມຄອງສາງ, ເຕັກນິກການສີເຂົ້າ, ແລະ ການຕະຫຼາດ, ຫຼຸດ ຜ່ອນການສູນເສຍ ພາຍຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ດ້ວຍການປັບປຸງລະບົບຕາກ-ອົບເຂົ້າເປືອກ, ແລະ ຄວບຄຸມແມງໄມ້ ແລະ ໜູ. ສຳລັບງົບປະມານທີ່ຈະລົງທຶນທັງໝົດຈໍາ ນວນ 3.948.070.841 ກີບ ($379.952), ໃນນັ້ນ ທາງເຈົ້າຂອງໂຮງສີ ຈະລົງທຶນເອງ 2.649.195.841 ($254.951), ແລະ ໂຄງການຈະປະກອບສ່ວນທຶນ ສົມທົບ 1.298.875.000 ກີບ ($125.000).