amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

Taladlao - ຕະຫຼາດລາວ

ທີ່ຢູ່ ຖະໜົນ 450 ປີ, ບ້ານ ສະພັງເມິກ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຕະຫຼາດລາວ ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ450ປີ ບ້ານ ສະພັງເມິກ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປີດບໍລິການທຸກມື້ 24ຊມ ເລີ່ມແຕ່ 03:00ໂມງເຊົ້າ. ໂທ 021713137. Taladlao Wholesale & Retail Market 450 Years Road, Saphangmuek Village, Xaythany District, Vientiane Capital, Laos. Open daily 24 Hours. Tel +856 21 713137.