amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ການເກັບກ່ຽວ

ວັນທີ 19/05/2022

ພາຍຫຼັງ 3-4 ເດືອນ, ຕົ້ນເຂົ້າຈະມີຄວາມສູງເຖິງ 37,5 ຊັງຕີແມັດ, ເປັນເວລາທີ່ ເໝາະ ສົມທີ່ຈະລະບາຍດິນແລະຖ້ວມນ້ ຳ ອີກ. ເມື່ອເມັດເຂົ້າໄດ້ກາຍເປັນສີທອງ (ປະມານສອງອາທິດຫຼັງຈາກດິນໄດ້ຖືກລະບາຍ) ຕັດ ລຳ ຕົ້ນແລະປ່ອຍໃຫ້ມັນແຫ້ງປະມານ 2-3 ອາທິດໃນບ່ອນທີ່ແຫ້ງແລະບ່ອນມີແດດ.