amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫົງທອງ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານຫົງທອງ, ເມືອງທ່າພະບາດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫົງທອງ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ. ນາຍ ​ໄຊ​ຍະ​ວົງ 1 30
ທ. ວຽງ​ທອງ ​ແພງ​ສີ (ຄຳ​ຝານ) 2 45
ທ. ​ໄຊ​ສົມ​ພອນ ​ໄຊ​ຍະ​ວົງ 0.64 20
ທ. ບຸນ​ເສັງ ​ໄຊ​ຍະ​ວົງ 1 30
ນ. ​ເຕັນ ​ໄຊ​ຍະ​ເດດ 0.96 25
ທ. ຖາ ບົງ​ຄຳ​ສວນ 1 30
ທ. ​ໄຊ ຈັນທະ​ລັງສີ 1.5 70
ນ. ສິງ ​ໄຊ​ຍະ​ວົງ 1.12 40
ນ. ສາຄອນ ​ໂພ​ສະຫວ່າງ 0.48 15
ນ. ​ໄກສອນ ​ໄຊ​ຍະ​ວົງ 1 31