amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ທວາຍໃຫ່ຍ (SMG2)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ທວາຍໃຫ່ຍ, ເມືອງທ່າພະບາດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ທວາຍໃຫ່ຍ (SMG2), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 21 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ນ. ອາດ ສຸວັນນະ​ວົງ VTE450 0.48
ທ. ສີ​ລັບ ສຸວັນນະ​ວົງ​ສີ VTE450 1.12
ທ. ທິ ສີ​ສຸ​ໂທ TDK11 0.72
ທ. ຈັນ​ມາ ສຸວັນນະ​ວົງ​ສີ TDK8 0.48
ທ່ານ ​ເກ ຄຳ​ເຫຼືອ TDK8 0.96
ນ. ​ເອັນ ສີ​ສຸດາ TDK8 1.44
ທ. ​ຊ້ວຍ ອິນ​ທະ​ວົງ TDK8 0.8
ນ. ມົນ ສີ​ຫາ​ລາດ VTE450 0.48
ນ. ລົມ VTE450 0.96
ນ. ວອນ ຈຳປາ​ສຸກ VTE450 0.48