amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
Responsive image

ຮອນດ້າ ຢູເອັມເຄ435ທີ

  • ເຄື່ອງຕັດຫຍ້າ
  • 2,800,000
  • ຮອນດ້າ ຢູເອັມເຄ435ທີ
  • ເຄື່ອງຕັດຫຍ້າ
  • ຄຸນະສົມບັດຂອງຕົວເຄື່ອງ: ເຄື່ອງຈັກ 4 ຈັງຫວະທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເຕັມຮູບແບບ 360ອົງສາ ນໍ້າໜັກເບົາ, ການສັ່ນສະເທືອນຕໍ່າ, ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມລະບົບສະຕ໊າດແມ່ນເຊືອກ

ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ

(ຕົວຢ່າງ) ຮ້ານບຸດສະກອນ ການກະເສດ

(ຕົວຢ່າງ) ບ້ານ ທາດຫລວງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຖະໜົນ ໄຊເສດຖາ
02012345678