amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາລາດຄວາຍ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາລາດຄວາຍ, ຍົມມະລາດ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາລາດຄວາຍ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ຄຳ​ຕ​າ ໄຊ​ຍະ​ບຸດ R3-TDK8 (ToG1) 2.3 7.8
​ທ. ຄຳ​ແດງ ທຳ​ມະ​ວົງ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.4
​ທ. ວອນ R3-HTDK8 1.5 5
ທ. ບຸນ​ເຮືອງ ແສງ​ມີ​ໄຊ R3-HTDK8 1 3.45
ນ. ຈັນ​ທີ ແຫຼ້​ມະ​ນີ R3-HTDK8 1 3.5
ທ. ພອ​ນ​ໄຊ R3-HTDK8 1 3.42
ນ. ຄຳ ທຳ​ມະ​ວົງ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.33
ທ. ທອງ​ດີ ​ອານ​ຊົມ​ພຸ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 5.15
​ທ. ສຸກ ແຕັງ R3-HTDK8 1 3.48
​ທ. ກອງ​ໄກ R3-TDK8 (ToG1) 0.5 1.76