amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານສີສົມໄຊ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານສີສົມໄຊ, ເມືອງທ່າພະບາດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານສີສົມໄຊ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 102 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ສຸບັນ + ນາງ ມະນີວັນ 1.28 40
ທ. ຖະໜອມ + ນ. ໄຫວແກ້ວ 2 60
ທ. ຈານໝູນ ສູນດາລາ 2 100
ທ. ໂສພາ ລັດຕະນະວົງ 2.4 70
ທ. ສົມພອນ + ນ. ຄູນ​ມີ 1 50
ທ. ບຸນ​ສົມ ສີ​ສົມບັດ 1 30
ທ. ​ເຂັມ​ ຂັນທະພັດ 0.64 15
ທ. ສຸລິພົນ 0.8 10
ທ. ຊົງ ສູນ​ດາລາ​ 1 35
ທ. ບຸນ​ເກີດ ຍອດ​ສະຫວັນ 0.8 20