amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ປາກທວາຍ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ປາກທວາຍ, ເມືອງທ່າພະບາດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ປາກທວາຍ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 20 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ສຸ​ລິນ ແກ້ວ​ແສນ​ແພງ TDK8 2.56
ທ. ​ອຸ່ນຄໍາ + ນ. ອຳ​ນວຍ TDK8 2
ທ. ວາງ ທັບ​ລາດ VTE450 2
ນ. ແກ້ວ ວົງ​ລັດ​ສະ​ໝີ VTE450 8
ທ. ໝໍ່າ + ນ. ເປາະ VTE450 1.12
​ທ. ໄພ​ວັນ VTE450 3
ທ. ສະໄໝ ​ໄຊ​ຍະ​ວົງ+ ນ. ປາ​ນ້ອຍ VTE450 0.48
ທ. ເຕັມ + ນ. ປີ VTE450 1
ທ. ເກດ TDK8 1
ທ. ສົມ + ນ. ແຍງ TDK8 1